Föreläsningar

Bokning sker genom Författarcentrum öst när det gäller första föreläsningen. Övriga bokningar direkt till författaren. Mer innehåll om första föreläsningen finns på författarcentrum östs hemsida(länk)


Om mitt författarskap - att bygga en historia med musik och tvärtom.


Organisation och ledarskap inom skola


NPM och marknadsstyrning - en kritisk granskning av skolan

Krigets skildring genom historien


Lärarrollen på film


Etik och moral


Avtalshistoria