Föreläsningar

Bokning sker genom Författarcentrum öst.


Om mitt författarskap - att bygga en historia med musik och tvärtom.


Organisation och ledarskap inom skola


NPM och marknadsstyrning - en kritisk granskning av skolan

Krigets skildring genom historien


Lärarrollen på film


Etik och moral


Avtalshistoria